logotype
Bine ati venit la Liceul Teoretic "Dunarea" Galati !
image1 image2 image3 image3

Bine ați venit!

 

Festivitatea de deschidere a anului școlar 2021-2022 va avea loc luni, 13.09.2021, la ora 10. Succes în noul an școlar!

INFORMAȚII TRANSFERURI, an școlar 2021-2022

Disciplinele și programele  la care se susțin examenele de diferențe/test departajare

în vederea transferurilor elevilor pentru anul școlar 2021-2022.

Conținuturi testare în vederea transferului în clasa a VI-a (Lb. română, Matematică). 

 

INFORMAȚII ÎNSCRIERE CLASA a IX-a, an școlar 2021-2022

Program perioada 25-28 IULIE 2021

⇒ Duminică 25.07.2021, între orele 9-12;

⇒ Luni-Miercuri 26-28.07.2021, între orele 9-14;

Persoana de contact: secretar Tudorie Maria, telefon +40732169042; 

***Înscrierea elevilor ONLINE se poate face la următoarea adresă de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

DOCUMENTE NECESARE

1) Cerere de înscriere clasa a IX-a (de la secretariat);

2) Cartea de identitate și certificat de naștere (copie și original pentru conformitate);

3) Adeverința cu notele de la Evaluarea Națională și media de admitere (original);

4) Foaia matricolă clasele I-VIII (original);

5) Carte de identitate părinți / Hotărâre divorț / Certificat deces (copie);

6) Fișa medicală (cu dovada de vaccinări);

7) Dosar cu șină;

 


STRUCTURA AN ȘCOLAR 2021-2022-ORDIN Nr. 3243/2021 din 5 februarie 2021


OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2022INFORMAȚII LEGISLATIVE PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII ONLINE 

  • OMEC 6200/ 16 dec 2020 referitor la modificarea metodologiei de desfășurare a activităților didactice on-line.
  • Ordinul comun nr. 3.235/93/4.02.2021 al ministrului educației și al ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.
  • Ordin comun 3515/23.03.2021 privind completarea Ordinului comun nr. 3.235/93/4.02.2021.

Dragi elevi,

Conform Ordinului comun al Ministerului Educatiei nr. 3235/04.02.2021 și al Ministerului Sănătății  nr. 93/04.02.2021 ( publicat în MO, partea I, nr.122/05.02.2021) și pe baza Adresei DSP nr. 806/05.02.2021, Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic “Dunărea” Galaţi a decis funcţionarea unității de învățământ Liceul Teoretic “Dunărea” Galaţi  conform  scenariului galben. Cursurile aferente semestrului al II-lea al anului şcolar 2020-2021 încep luni, 08.02.2021, astfel:

- Clasa a VIII-a şi clasele a XII-a cu participare fizică, toţi elevii;

- Clasele de gimnaziu a V - VII-a și liceu a IX - XII-a, vor continua în sistem online.

- Cursurile se vor desfăşura după orarul în vigoare.

Accesul elevilor claselor a VIII-a, a XII-a A şi a XII-a D se va realiza pe la intrarea profesorilor (A3) şi îşi vor desfăşura activitatea în sala 1 (12D), sala 2(12A), sala 3 (a VIII-a).

Accesul elevilor claselor a XII-a B, a XII-a C, a XII-a E se va realiza pe la intrarea elevilor (A2) şi îşi vor desfăşura activitatea în sala 10 (12E), sala 11(12C), sala 12 (12B).

          Vă rugăm insistent să respectaţi măsurile obligatorii de protecţie şi de prevenire a răspândirii COVID 19! Suntem convinşi că înţelegeţi cât este de important să respectăm cu toţii aceste măsuri, să fim sănătoşi pentru a ne continua cu succes activitatea!

 Elevilor care continuă în sistem online, le dorim sănătate, răbdare și atenție în continuare și îi așteptăm cât mai repede la școală!

 Familiilor voastre le mulțumim pentru susținere, colaborare, le dorim sănătate şi să aibă numai satisfacţii din partea voastră!

Un an bun, liniştit şi cu realizări personale şi şcolare! Succes!

Director, prof. Cristina Ştefan

Director adjunct, prof. Ramona Piticari

Consilier educativ, prof. Cosmina Petrea 


În vederea deschiderii anului școlar 2020-2021 în condiții de siguranță pentru toți copiii și întregul personal al unităților de învățământ au fost elaborate trei scenarii aplicabile în contextul pandemiei de COVID 19 necesare pentru redeschiderea în siguranță a unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar care urmează.

Deschiderea anului școlar se face pe scenariul VERDE. Mai multe informatii gasiti aici.

Precizări avize epidemiologice.

⇒Cursurile în zilele de vineri 25, luni 28, marti 29 septembrie 2020 se vor susține online conf. Ordin 5617/23.09.2020

⇒ Cursurile începând cu data de 30 septembrie se susțin pe scenariul GALBEN, conf. adresei DSP nr. 20626/28.09.2020.

»Istoric

 Liceul Teoretic "Dunărea" Galați este un așezământ de educație și cultură. Prin filiera și profil, acest liceu face parte din categoria liceelor teoretice din județul Galați, descriind o curbă ascendentă în ceea ce privește calitatea demersului didactic și deschiderii spre multiculturalitate, prin Curriculum la Decizia Școlii (C.D.S.), parteneriate naționale și europene. Liceul Teoretic Dunărea a fost înființat în anul 1992 având filiera teoretică. În prezent funcționează având clase de profil uman (specializarea științe-sociale) si clase de profil real (specializările: matematică-informatica/intensiv informatica, științe ale naturii).  

»Misiune

 Liceul Teoretic "Dunărea" Galați are misiunea de a forma generații de elevi prin dezvoltarea capacităților intelectuale (științifice, umaniste și estetice), prin dezvoltarea competentelor cheie (în special în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor), educați elevii în spiritul valorilor europene (democrație, toleranță, egalitate de șanse etc.), pentru a deveni cetățeni informați, responsabili și activi, pentru a fi capabili să se integreze socio-profesional pe o piață a muncii aflată într-o continuă schimbare și să devină cetățeni europeni.

»Viziune

Liceul Teoretic "Dunărea" Galați urmărește ca prin oferta educatională să furnizeze un învățământ de calitate, bazat pe competențe, valori europene, utilizând adecvat resursele umane si materiale ale școlii noastre, în colaborare cu partenerii sociali, să devină o componentă de bază a pieței educaționale a județului Galați și să ofere absolvenților săi, oportunitatea de integrare în viața socio-profesională, în contextul mobilității pieței muncii și al afirmării ca cetățeni europeni.

Echipa managerială
  • Director profesor ȘTEFAN CRISTINA
  • Director adjunct profesor PITICARI RAMONA
  • Consilier educativ PETREA COSMINA
Protecția datelor personale ⇒Notă de informare

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Liceul Teoretic Dunarea din judetul Galati, Romania, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizata, reprezentantii legali ai persoanei vizate, imputernicitul operatorului, autoritati publice centrale/locale, angajatorul/potentialul angajator al persoanei vizate, partenerii contractuali ai operatorului, servicii sociale si de sanatate, societati bancare, organizatii profesionale, institutii de invatamant si educatie, asociatii si fundatii, mass-media, organizatii de cercetare a pietei. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată sau un e-mail către operator, utilizând adresele următoare: Strada Oltului nr. 24, Galati, Romania respectiv Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
⇒Oservaţie: *orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; *orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Modalitatea de informare „verbal" se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul de convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate). "Scopul educației ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acționeze și să găsească independent și care, în același timp, să vadă în slujirea comunității realizarea supremă a vieții lor." 

Albert Einstein


 

2021  Liceul Teoretic "Dunarea" Galati   globbers joomla templates