logotype

Săptămâna Verde

   
 

„Săptămâna verde” 22 - 26 aprilie 2024

⇒ Programul „Săptămâna verde” este proiectat de cadrele didactice având una sau mai multe dintre următoarele caracteristici:

a) sunt inter- și transdisciplinare;
b) implică antepreșcolarii/preșcolarii/elevii în explorarea/ investigarea mediului natural;
c) presupun colaborarea dintre antepreșcolari/preșcolari/ elevi și familiile lor;
d) contribuie la rezolvarea unor probleme locale de mediu și la informarea/sensibilizarea membrilor comunității locale privind schimbările climatice și protecția mediului;
e) sunt desfășurate în parteneriat cu alte unități de învățământ, instituții, organizații nonguvernamentale și/sau operatori economici;
f) sunt inovatoare și/sau relevante pentru contextul în care sunt derulate;
g) sunt bazate pe constatările unor cercetări și pe bune practici recente din domeniul educației privind schimbările climatice și de mediu.”

 

⇒Activitățile care se pot organiza în „Săptămâna verde” sunt următoarele: „lecții în natură, dezbateri, jocuri de rol, fotografie vorbită, exerciții de construcție participativă a unor scenarii de viitor, vizionări de documentare, experimente, biblioteci vii, teatru forum, teatru legislativ, proiecte de servicii în folosul comunității, voluntariat, expediții și excursii în parcuri naturale și arii protejate, fără a se limita la acestea.”

Amintim că nu se vor organiza cursuri după orarul obișnuit al unităților de învățământ, ci va fi un program special, în fiecare dintre cele 5 zile.

„Orarul Programului „Săptămâna verde” și repartizarea elevilor pe activități sunt afișate în unitatea de învățământ și comunicate elevilor și părinților/reprezentaților legali cu cel puțin o săptămână înainte de perioada pentru care s-a planificat desfășurarea programului”, potrivit art. 18 alin.(7).

⇒ Diseminarea activităților vor fi publicate pe pagina de facebook a liceului.

⇒ Graficul de desfășurare al activităților îl găsiți aici.

 

 

 

 

 

 

Login Form

2024  Liceul Teoretic "Dunarea" Galati   globbers joomla templates