logotype

Bacalaureat

Examenul de bacalaureat național - 2019 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011, cu modificările ulterioare, și cu prevederile prezentului ordin.

* Bacalaureat 2019*

Proba A Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana: 3-4 iunie 2019

→Repartizare elevi pe zile si ore

→Rezultate proba A

Proba D - Evaluarea competentelor digitale: zilele de 7, 10 și 11 iunie 2019

→Programarea elevilor proba D

→Rezultate proba D

Proba C Evaluarea competentelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională: 12-13 iunie 2019

→Repartizare elevi proba C(audio și text), 12-13 iunie 2019

→Repartizare elevi proba C(oral) 12-13 iunie 2019

 →Rezultate proba C

 

Calendarul examenului de Bacalaureat Sesiunea iunie-iulie 2019

Calendarul examenului de Bacalaureat - Sesiunea august-septembrie 2019

15 - 19 iulie: înscrierea candidaților

26 iulie: înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe

21 august: limba si literatura română - proba Ea) - proba scrisă

22 august: limba si literatura maternă - proba Eb) - proba scrisă

23 august: proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisă

26 august: proba la alegere a profilului și specializării - proba Ed) - proba scrisă

27 & 28 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

29 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

30 august & 2 septembrie: evaluarea competențelor digitale - proba D

2 – 3 septembrie: evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională - proba C

3 septembrie: afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 - 16:00)

3 - 6 septembrie: rezolvarea contestațiilor

7 septembrie: afișarea rezultatelor finale.

 

2019  Liceul Teoretic "Dunarea" Galati   globbers joomla templates