logotype
Bine ati venit la Liceul Teoretic "Dunarea" Galati !
image1 image2 image3 image3

Bine ați venit!

»Istoric»

Liceul Teoretic "Dunărea" Galați este un așezământ de educație și cultură. Prin filiera și profil, acest liceu face parte din categoria liceelor teoretice din județul Galați, descriind o curbă ascendentă în ceea ce privește calitatea demersului didactic și deschiderii spre multiculturalitate, prin Curriculum la Decizia Școlii (C.D.S.), parteneriate naționale și europene. Liceul Teoretic Dunărea a fost înființat în anul 1992 având filiera teoretică. În prezent funcționează având clase de profil uman (specializarea științe-sociale) si clase de profil real (specializările: matematică-informatica/intensiv informatica, științe ale naturii).  

»Misiune»

Liceul Teoretic "Dunărea" Galați are misiunea de a forma generații de elevi prin dezvoltarea capacităților intelectuale (științifice, umaniste și estetice), prin dezvoltarea competentelor cheie (în special în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor), educați elevii în spiritul valorilor europene (democrație, toleranță, egalitate de șanse etc.), pentru a deveni cetățeni informați, responsabili și activi, pentru a fi capabili să se integreze socio-profesional pe o piață a muncii aflată într-o continuă schimbare și să devină cetățeni europeni.

»Viziune»

Liceul Teoretic "Dunărea" Galați urmărește ca prin oferta educatională să furnizeze un învățământ de calitate, bazat pe competențe, valori europene, utilizând adecvat resursele umane si materiale ale școlii noastre, în colaborare cu partenerii sociali, să devină o componentă de bază a pieței educaționale a județului Galați și să ofere absolvenților săi, oportunitatea de integrare în viața socio-profesională, în contextul mobilității pieței muncii și al afirmării ca cetățeni europeni.

«Echipa managerială»
  • Director profesor PITICARI RAMONA
  • Director adjunct profesor PETREA COSMINA
  • Consilier educativ EPURE MIHAELA


Oferta educațională 2024-2025

Vino să studiezi într-o școală care contează pentru tine! Vă invităm să vizualizați filmul de prezentare al LTD la următorul link:

https://youtu.be/XDfqa7Tg_7w?si=-FKRJ67_kRwESZFV

Oferta CDȘ 2024-2025

Rezultate la concursuri, olimpiade școlare obținute de elevi

 ⇒GDPR-Protecția datelor personale 

Notă de informare

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Liceul Teoretic Dunarea din judetul Galati, Romania, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizata, reprezentantii legali ai persoanei vizate, imputernicitul operatorului, autoritati publice centrale/locale, angajatorul/potentialul angajator al persoanei vizate, partenerii contractuali ai operatorului, servicii sociale si de sanatate, societati bancare, organizatii profesionale, institutii de invatamant si educatie, asociatii si fundatii, mass-media, organizatii de cercetare a pietei. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată sau un e-mail către operator, utilizând adresele următoare: Strada Oltului nr. 24, Galati, Romania respectiv secretariat@dunarea-info.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.Oservaţie: *orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; *orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Modalitatea de informare „verbal" se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul de convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate). "Scopul educației ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acționeze și să găsească independent și care, în același timp, să vadă în slujirea comunității realizarea supremă a vieții lor." Albert Einstein


 

 

Login Form

2024  Liceul Teoretic "Dunarea" Galati   globbers joomla templates