logotype

Bine ați venit!

 

»Istoric

 Liceul Teoretic "Dunărea" Galați este un așezământ de educație și cultură. Prin filiera și profil, acest liceu face parte din categoria liceelor teoretice din județul Galați, descriind o curbă ascendentă în ceea ce privește calitatea demersului didactic și deschiderii spre multiculturalitate, prin Curriculum la Decizia Școlii (C.D.S.), parteneriate naționale și europene. Liceul Teoretic Dunărea a fost înființat în anul 1992 având filiera teoretică. În prezent funcționează având clase de profil uman (specializarea științe-sociale) si clase de profil real (specializările: matematică-informatica/intensiv informatica, științe ale naturii).  

»Misiune

 Liceul Teoretic "Dunărea" Galați are misiunea de a forma generații de elevi prin dezvoltarea capacităților intelectuale (științifice, umaniste și estetice), prin dezvoltarea competentelor cheie (în special în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor), educați elevii în spiritul valorilor europene (democrație, toleranță, egalitate de șanse etc.), pentru a deveni cetățeni informați, responsabili și activi, pentru a fi capabili să se integreze socio-profesional pe o piață a muncii aflată într-o continuă schimbare și să devină cetățeni europeni.

»Viziune

Liceul Teoretic "Dunărea" Galați urmărește ca prin oferta educatională să furnizeze un învățământ de calitate, bazat pe competențe, valori europene, utilizând adecvat resursele umane si materiale ale școlii noastre, în colaborare cu partenerii sociali, să devină o componentă de bază a pieței educaționale a județului Galați și să ofere absolvenților săi, oportunitatea de integrare în viața socio-profesională, în contextul mobilității pieței muncii și al afirmării ca cetățeni europeni.

Echipa managerială

Oferta educațională 2018-2019

Rezultate la concursuri, olimpiade școlare obținute în anul școlar 2017-2018


 "Scopul educației ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acționeze și să găsească independent și care, în același timp, să vadă în slujirea comunității realizarea supremă a vieții lor." 

Albert Einstein


 

2018  Liceul Teoretic "Dunarea" Galati   globbers joomla templates