Materiale educaționale profesori

Resursele educaționale deschise sunt mijloace de învățare adaptate la nevoile specifice ale procesului instructiv-educativ, disponibile gratuit. 

Din această categorie fac parte diferite tipuri de materiale de învățare, suporturi de curs, proiecte, experimente și demonstrații, dar și programe școlare, ghiduri pentru profesori sau alte materiale educaționale (articole, module, prezentări ce acoperă atât sfera curriculară, cât și cea extracurriculară etc.).Cadrele didactice pot propune materiale educaționale proprii, în format electronic, cu respectarea legislației în vigoare privind proprietatea intelectuală/dreptul de autor. 

φAria curriculară Limbă şi comunicare:

φAria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii:

φAria curriculară Om şi societate:

φAria curriculară Tehnologii:

φAria curriculară Arte şi sport: